مقاله علوم اجتماعی شماره 6 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
فرار از خانه 25 صفحه 
كاهش فقر در ایران چالش‌ها و افق‌ها 32 صفحه 
ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی 30 صفحه
همسرآزاری 28 صفحه
عوامل بزهكاری جوانان 48 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**
در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید
فرار از خانه
1- مسئله شناسی فرار از خانه 
1-1) تعریف فرار 
فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترك اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واكنش نسبت به شرایطی است كه از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یك مكانیسم دفاعی به منظور كاهش ناخوشایندی و خلاصی از محركهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام می‏شود. 
امروزه در اكثر كشورهای جهان، فرار از خانه به یك معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یك میلیون نوجوان 19 –13 ساله از خانه فرار می‏كنند كه 74 درصد آنها دختر هستند.[1] در ایران نیز مسئله فرار دختران به عنوان یك معضل مطرح می‏باشد، هر چند آمار و ارقام دقیقی در اختیار نداریم، لیكن اخبار جرائد و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی،[2] كاهش میانگین سنّی دختران فراری[3] و ظهور پیامدهای ناگوار آن حكایت می‏كند. 
2-1) انواع فرار 
این عمل بر حسب موضوعات مختلف به قرار ذیل قابل دسته بندی می‏باشد: 
الف)- از نظر جنس و تأهل 
اقدام به فرار، هم از سوی پسران ( و مردان متأهل) و هم از سوی دختران (و زنان متأهل) انجام می‏شود. 

لازم به ذكر است دلائل چنین اقدامی توسط مردان متأهل و پسران با یكدیگر متفاوت است. زنان متأهل نیز اغلب به دلیل خشونت و مفاسد اخلاقی همسر یا اغفال و مفاسد اخلاقی خود از خانه متواری می‏شوند. 
ب)- از نظر اطلاع خانواده 
در اكثر موارد اقدام به فرار به طور ناگهانی، بدون خبر و اطلاع اعضای خانواده صورت می‏گیرد، اما در برخی شرایط، فرد قصد خود را به صورت «تهدید به فرار» اطلاع می‏دهد. این عمل اغلب در بین پسران فراری معمول است. 
ج)- از نظر تعداد همراهان 
در شرایطی ممكن است كه اقدام به فرار به همراهی فردی از جنس مخالف با زمینه دوستی و قرار ملاقات انجام شود. اخیراً مواردی از فرارهای گروهی در بین دختران مشاهده شده است. اما اغلب، دختران به تنهایی فرار می‏كنند. 
د)- از نظر مدت زمان 
در برخی شرایط فرد پس از فرار و مواجهه با مشكلاتی نظیر عدم امنیت و فراهم نبودن امكانات زندگی، پشیمان می‏شود و در صورت خوش اقبالی، با كمترین لطمات روحی و جسمی توسط نیروهای امنیتی، شناسایی و در مدت زمان كوتاهی به خانه بازمی‏گردد. در چنین وضعیتی به نظر می‏رسد دلائل فرد جهت فرار چندان منطقی نبوده یا فرد برنامه و هدف معینی برای فرار نداشته است. دسته ای از دختران فراری نیز به دلیل شرایط واقعاً نامساعد خانه، حاضر به بازگشت نیستند و برای جلوگیری از اینكار از نام مستعار استفاده می‏كنند و یا اظهار می‏دارند كه خانواده ای ندارند. 

*****************

كاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها
برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش امید به آینده در مردم و تأمین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعة وضعیت فقر و تدوین برنامه‌هایی به منظور كنترل كاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.
در نظام‌های اقتصادی مختلف، الگوهایی برای مبارزه با فقر و كاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی، الگوی توسعة انسانی، الگوی كلاسیك و الگوی نئوكلاسیك، همه با سخن‌های متفاوتی به پدیدة فقر و راه‌حل كنترل و كاهش آن پرداخته‌اند. در ایران تحت تأثیر این الگوها، برنامه‌های متفاوتی به منظور كاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یك تاكنون موفقیت قابل‌توجهی نداشته‌اند. مقالة حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامه‌های كاهش فقر مطرح می‌كند.
 
كلیدواژه‌ها: الگوی توسعه، ایران، برنامه چهارم توسعه، توسعه هزاره، فقر
مقدمه
حضرت علی(ع) به پسرش محمد حنفیّه سفارش كرد: ای فرزند، من از فقر بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه ببر، كه همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می‌كند و عامل دشمنی است.                                       (نهج‌البلاغه، 1381: 705 ـ حكمت 319)
تأمین نیازهای اصلی جمعیت كشور گامی مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. این نیازها به سه بخش عمده تقسیم می‌گردند:
الف) برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛
ب) ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده در آن‌ها؛
ج) تأمین معاش مادی كافی و پرورش و حفظ هویت فرهنگی مناسب كلیة آحاد جامعه.
به منظور دستیابی كشور به تأمین نیازهای اصلی فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروری می‌نماید:
الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مدیریت صحیح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشگیری‌های لازم صورت گیرد؛
ب) اثرات ناشی از صدمات و خسارات احتمالی آتی كاهش داده شود.


*********************

ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی 
با تأكید بر «مهاجران افغانی در ایران»
 
چكیده 
         سالیان درازی است كه مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای كشورمان سكونت دارند. هیچ استانی نیست كه ساكنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده كه حتی در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی كه از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری كه كشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است كه بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشكافانه و دقیق پرداخته شود.
          هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاكید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امكان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.
 

واژگان كلیدی
          مهاجران افغانی،  بعد خانوار مهاجران خارجی، نوع مذهب مهاجران خارجی،  نوع قومیت مهاجران خارجی
 
مقدمه
افغانستان، كشوری كه سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این كشور، پدیده مهاجرت مردم به  خارج از كشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.
از سال1352به بعد به دنبال كودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن كودتای نورمحمدتركی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال1357، ایران یكی از كشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سكونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.
در ابتدا تصور می شد كه دوران اقامت آنان در ایران كوتاه باشد، لیكن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و ركود و توقف رشد اقتصادی در آن كشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.
تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از 8/2 میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، 1369، ص164). علیرغم این وضع، سرشماریهای كشور نه تنها بخش اندكی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلكه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده،  درسال 1380، تا آنجا كه مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.
 
ضرورت واهمیت موضوع
سالیان درازی است كه مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف كشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی كه بدنبال داشته اند،  متأسفانه آن طور كه شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها  از جانب دست اندركاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.

***********************

همسر آزاری
همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است كه معمولاً در محیط بسته خانه شكل گرفته و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی كانون خانواده می شود. قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن كودكان و سالمندان و سرانجام مردان هستند. 
همسرآزاری معضلی است كه در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگری در جوامع مورد توجه و بررسی كارشناسان قرار گرفته و شاید بهترین دلیل برای توجه به این امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و آگاهی این قشر از حقوق و مزایای خود در برابر همسرانشان است. 
مقوله همسرآزاری از جمله اخبار داغی است كه اگر هر روز هم در صفحات حوادث روزنامه ها دیده نشود، دست كم هر چند روز یك بار با مطالبی به صورت گزارش یا مقاله های گوناگون به آن پرداخته می شود. 
در اینجا كوشیده ایم تا با نگاهی گزارش گونه و تحلیلی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و به نكات و راه كارهای تازه ای در این باره اشاره كنیم. 
پدیده ای با عنوان آزار همسر و فرزندان مقوله ای است كه به طور طبیعی در هر جامعه ای به صورت های گوناگون وجود دارد. 
خشونت فیزیكی و بدنی مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم همسر یا خشونت روانی و كلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی كه بیشتر در استان های غربی كشور شایع است. خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و غیره، مهم ترین و شایع ترین انواع همسرآزاری مردان نسبت به زنان است. 
به طور كلی از هر ۱۰ زن، پنج نفر و از ۱۰ مرد، سه نفر یا بیشتر مورد آزار روحی و جسمی توسط همسر خود قرار می گیرند كه آمار آزار جسمی در زنان بیشتر است. برای ریشه یابی چرایی و عوامل موثر در ایجاد و شكل گیری همسرآزاری، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی برای آن ارائه داد. 
برای همسر آزاری مصادیق بسیاری می توان یافت كه نمونه بارز آن علاوه بر آن چه پیش از این نیز گفته شد، ضرب و شتم همسر است.عوامل گوناگونی مانند نوع جامعه پذیری فرد، نحوه پرورش وی، فقر فرهنگی و مسائل اقتصادی در همسرآزاری نقش زیادی دارند. 
دكتر محمدرضا شمس انصاری ریشه های همسرآزاری را علاوه بر اختلالات روحی و روانی زوجین، فشارهای محیطی نیز می داند و می گوید: «فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی و نیز به دلیل این كه فرد قادر نیست به خوبی از پس اداره زندگی خود برآید، سبب ایجاد انگیزه برای آزار همسر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می شود. 

***********************

پیشگفتار :
«افتتاح یك مدرسه معادل بستن یك زندان می‌باشد» ویكتور هوگو

مسئله بررسی علمی بزهكاری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته‌های مختلف خاصه روانشناسان، جامعه‌شناسان، پزشكان، حقوقدانان و مربیان هر یك از دریچه‌ای به بررسی این مسئله همت گمارده‌اند.
 حاصل این كوششها و تلاشها اگر از یكسو كمك به روشن كردن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات و پیچیدگیهای شناخت اعمالی است كه با عناوین و اصطلاحات حقوقی مشخص می‌شود ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز می‌كنند واز انگیزه‌های متفاوت و در بسیاری موارد ناشناخته سرچشمه می‌گیرند.
درباره علت افزایش بزهكاری در روزگار ما، عقاید مختلفی ابراز شده است؛ مثلاً، پاره‌ای از محققین از دیار جرم و جنایت را در جهان امروز، از اختصاصات جوامع متمدن كنونی دانسته‌اند و معتقدند: به همان نسبتی كه بشر به سرعت بسوی ترقی و تكامل صنعتی و مادی پیش می‌رود و از معنویت دور می‌شود نسبت تبهكاری، قانون‌شكنی، بزهكاری وارتكاب اعمال ضد اجتماعی گسترش یافته واز سكون و آرامش معنوی در اینگونه اجتماعات كاسته   می‌گردد…
در تحقیقی كه تقدیم حضورتان می‌گردد ما به بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهكاری جوانان می‌پردازیم و به عواملی مثل وضعیت اقتصادی خانواده ـ اختلافات و نوع ارتباط اعضای خانواده با یكدیگر و نوع رابطه والدین با فرزندان توجه می‌گردد تا تحقیق كنیم آیا این عوامل نامبرده با بزهكاری جوانان ارتباط دارد؟
مقایسه‌ای بین نمونه 100 نفری دانشجویان با نمونه 100 نفری بزهكاران در این مورد خواهیم داشت، نتایج آن نیز در پایان ذكر می‌گردد.
مقدمه :
انسان از لحظه تولد تا دم مرگ به دیگران وابسته و نیازمند است و برای زنده ماندن از لحاظ جسمی، اقتصادی به مراقبت دیگران نیاز دارد و به تنهایی می‌تواند بار مشكلات خود را به دوش كشد.
همچنین انسان به تنهایی قادر به برآوردن نیزاهای معنوی خود نیست، روابط اجتماعی او نتیجه بازتاب و كنشهای متقابل اجتماعی افرادی است كه در كنارش زندگی می‌كنند.
هنجارهای اجتماعی و قوانین كه ساخته خود بشرند چگونگی روابط و رفتارهای اجتماعی را یقین می‌كند و محدودیتهایی در زمینه رفتار آدمی بوجود می‌آورد و مشخص می‌كند كه انسان چه باید بگوید و چه نباید بگوید، چگونه بیندیشد و چگونه رفتار كند.
 پس هر كس سعی می‌كند خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار كند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد. ولی ممكن است رفتار افراد از هنجارهای اجتماعی فاصله بگیرد و با آن تفاوت نماید و حتی با آن مخالف گردد، پس برای مقابله با این مشكل نیروهای خارجی مثل، جریمه، مجازات و غیره بوجود آیند تا بتوانند مردم را وادار به پیروی از هنجارهای اجتماعی گردانند.
البته باید دانست كه در هر دوره‌ای و در هر جامعه‌ای هنجارهای اجتماعی هر یك مفهوم و معنای خاصی داشته و هر كدام سیر تكاملی ویژه‌ای را پیموده‌اند تا بدین صورت درآمده‌اند.
بدیهی است پاداش یا مجازات می‌تواند هنجارهای اجتماعی را نظام بخشیده وبدان جنبه‌ای پایدار دهد، البته كیفیت هنجارهای در جوامع بسیار اهمیت دارد. زیرا برخی از هنجارها حتماً باید در جامعه پیاده شوند و به مرحله عمل درآیند، در حالیكه برخی دیگر از هنجارها معمولاً جنبه اختیاری دارند و افراد در پذیرش یا عدم پذیرش آنها مختارند.
 تحقیقات نشان داده كه هنجارهای اختیاری بیش از هنجارهای اجباری كنش بوجود نمی‌آورد بلكه این هنجارهای اجباری است كه واكنشهایی در افراد بوجود آورده و منجر به كجروی در جامعه می‌گردد.
در جوامع كنونی ارزشها وهنجارهای معین و مشتركی وجود دارند كه افراد آنها را در ذهن خود به صورتهای مختلف ترسیم می‌كنند و با توجه به خصوصیات فرهنگی خود برداشتهای متفاوتی نسبت به آنها پیدا می‌نمایند زیرا در جوامع طبقاتی هر كس بر اساس پاره فرهنگ گروهی و طبقه‌ای خود و معیارهای ارزش خاص طبقه‌اش نسبت به امور قضاوت می‌كند.
پاره فرهنگ نیز فرهنگی است در دل فرهنگ بزرگتر، ولی در عین حال پاره فرهنگهای گروه به‌ نوبه خود دارای ارزشها و مفاهیم خاصی است.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات