مقاله مدیریت شماره 24 (5 مقاله)
مقاله در پسوند آفیس (doc) می باشد و قابل ویراستاری می باشند
آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد 7 صفحه 
تعریف حسابداری از استهلاک چیست 9 صفحه 
استانداردهای‌ کنترل کیفیت  8 صفحه
مدیریت تولید در هزاره سوم  13 صفحه
آفات مدیریت و برنامه ریزی  4 صفحه

برای خرید کلیک کنید
**
در زیر نمونه ای از هر 5 مقاله را به ترتیب خواهید دید

تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟
سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.
بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوریكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.
حسابداری استهلاک چیست؟
با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.
بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.
به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.
در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.
در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:
1.    مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.
2.    دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)
انواع استهلاک : 

*****************

1-  آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000
2-    تعریف پروژه/ مدیریت پروژه/ برنامه‌ریزی و كنترل پروژه
3-    چارچوب دانش مدیریت پروژه/ انواع مدیریت پروژه/ فرهنگ مدیریت پروژه
4-    مراحل و چرخه حیات پروژه
5-   سیستمها/ فرهنگ و انواع ساختار سازمانی
تعاریف:
- استاندارد:
مدرك شناحته شده توسط مؤسسه‌ای شناخته ‌شده برای استفاده مكرر و عمومی از راهنما و مشخصات یك محصول و قوانین مندرج در آن مدرك ( مقبولیت عامه)
 - قانون:
مدارك تأیید ‌شده‌ای حاوی مشخصات محصول، فرآیند یا خدمتی همراه با قیود اجرائی و اداری لازم  (تبدیل‌یافته استاندارد) 
 - استانداردهای مدیریت پروژه:
British Standard- 6079, ISO 10006- 10007, APMI 2000, PMBOK 2000
 - پروژه:
مجموعه تلاشهای موقتی برای تحقق یك تعهد و تقبل ایجاد یك محصول و ارائه خدمات مشخص
 - مشخصات اصلی پروژه:
یكتائی بودن، موقتی بودن، تفصیل فزاینده
 - مدیریت پروژه: 

بكارگیری دانش،‌ مهارتها،‌ ابزار و تكنیك‌های لازم در اداره جریان فعالیت‌ها به منظور رفع نیازهای پروژه از طریق فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرائی كنترلی و اختتامی است.
      امروزه فعالیت‌های عمده و اصلی غالباٌ توسط سازمانها و مؤسسات در دو قالب " عملیات دوره‌ای و مداوم" و " پروژه" اجرا می‌شوند. این دو قالب دارای مشخصات مشتركی هستند كه برخی از مهمترین آنها عبارتند از:


******************

استانداردهای‌ کنترل کیفیت
یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه‌ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست.
‌چنان که در مقدمه استانداردهای حسابرسی مصوب سال ۷۸ مطرح شده، این استانداردها مجموعه‌ای از اصول بنیادی و روشهای اساسی و رهنمودهایی است که برای اجرای کار حسابرسی تدوین می‌شود. در این رابطه همواره در اصول کلی حسابرسی ذکر شده که حسابرسی باید براساس استانداردهای مربوط انجام شود. بنابراین در‌بند<حدود‌رسیدگی> گزارش حسابرسی، همیشه برهمین نکته تاکید می‌شود که حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. 
یکی از استانداردهای حسابرسی، استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده است. در این بخش، کار حسابرسی به معنای اشتغال حرفه‌ای درحرفه حسابرسی مطرح شده و محدود به کار اجرایی نیست. در این رابطه سیاستها و روشهای کنترل کیفیت در دو سطح موسسات و در سطح هرکار حسابرسی مطرح شده است. بنابراین چنین برداشت می‌شود که طیف این استاندارد وسیع و گسترده است. 
مقاله حاضر برگرفته از سخنرانی زنده یاد مرحوم سیامک جوانبخت است که در همایش کنترل کیفیت در تاریخ پانزدهم اردیبهشت سال جاری در محل سازمان حسابرسی، بوسیله ایشان برای شرکت کنندگان ایراد شد. 
سیاستها و روشهای کنترل کیفیت در سطح موسسات حسابرسی 
موسسات حسابرسی ‌باید سیاستها و روشهایی را تدوین و مستقر کنند تا مطمئن شوند که عملیات حسابرسی آنها براساس استانداردهای حسابرسی انجام می‌شود. این استاندارد یک سیستم کنترل داخلی یا محیط کنترلی برای این حرفه ایجاد می‌کند تا فعالیت حسابرسی به‌نحو مناسب انجام شود. البته سیاستها و روشها در سطح موسسات حسابرسی بستگی به سازماندهی و حجم و گستردگی موسسات حسابرسی و مراکز جغرافیایی آنها و همچنین به رابطه منافع با مخارج بستگی دارد. 
اولین قسمت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت، الزامات حرفه‌ای است. کارکنان موسسه حسابرسی باید به اصول استقلا‌ل، رازداری و درستکاری و رفتار حرفه‌ای پایبند بوده و آن را رعایت کنند. به‌نظر می‌رسد با توجه به اهمیتی که اخلا‌ق حرفه‌ای دارد، این موضوع در صدر سیاستها و روشها قرارگرفته‌است. 


*******************

مدیریت تولید در هزاره سوم
این مقاله، به بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاكم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبكه‌ای كه صنایع تولیدی با آن روبه‌رو هستند، می‌پردازد. بررسی و تجزیه و تحلیل فوق‌الذكر بیانگر این مطلب است كه تولید شبكه‌ای در فضای نوین اقتصادی می‌تواند به عنوان انقلابی در سازمان‌های تولیدی، مطرح شود.
بر این اساس، مفهوم نوینی بنام MICK4FI (یكپارچگی1، جریان مواد2، جریان اطلاعات3، جریان سرمایه4 و جریان دانش5) در سطح سازمان و سطح تولید شبكه‌ای تعریف شده و به عنوان مدل نوینی برای تولید شبكه‌ای مطرح می‌شود. زیرا MICK4FI به منظور دستیابی برای شایستگی‌های محوری سازمان در فضای اقتصادی كنونی و یا به عبارتی، فضای اقتصاد شبكه‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.
نتایج به دست آمده، بیانگر تفكری نوین پیرامون تدوین راهبردهای تولیدی سازمان و ارائه روشی پایدار برای حفظ یكپارچگی منابع تولید شبكه‌ای می‌باشد.
 
در فضای اقتصادی نوین، سیستم‌های تولیدی همراه با توسعه فناوری‌های شبكه‌ای می‌بایست به سمت تولید شبكه‌ای حركت كنند. اگر سازمان‌ها تمایل به كسب شایستگی‌های محوری داشته باشند می‌بایست از اینترنت برای تأمین نیازهای بازار استفاده كنند و از حداكثر مزایای منابع موجود در اینترنت بهره‌مند شوند.
امروزه، سازمان‌ها نباید خود را در به كارگیری منابع نظیر: منابع اطلاعاتی، سرمایه، مواد خام و دانش، محدود كنند، بلكه باید زمینه لازم برای جریان‌ها و عوامل تسریع‌كننده جهانی را ایجاد كنند. زیرا رقابت در زنجیره ارزش صورت می‌گیرد و سازمان به تنهایی رقابت نمی‌كند. بنابراین اگر مشتریان اطلاعات مربوط به تقاضای خود را ارسال كنند، سازمان‌های همبسته در زنجیره ارزش می‌بایست بلافاصله به آن پاسخ دهند، محصول مورد نظر آنها را در كوتاه‌ترین زمان، طراحی و تولید كرده و از این طریق شایستگی كل زنجیره ارزش را توانمند كنند. همراه با توسعه اینترنت، نیازهای مشتریان نیز متفاوت شده است. به بیان دیگر، مشتریان خواهان محصولات منحصر بفرد، تحویل در كوتاه‌ترین زمان و ارائه خدمات در سطح بین‌المللی هستند. 

*******************

یکی از آفات مدیریت و برنامه ریزی در هر سطحی یکجانبه نگری و تک بعدی اندیشیدن و آینده نزدیک را مدنظر قرار دادن است.
چه بسا یک برنامه یا قانونی که در جای خودش صحیح و درست به نظر می رسد، سازگاری با دیگر قوانین و برنامه ها یا ضرورت ها را نداشته باشد و چه بسیار برنامه های صحیحی که عواقب ناگواری به دنبال دارند. 
یکی از همین برنامه ها که به تازگی ذهن صاحب نظران را به خود مشغول کرده است مساله افزایش تعداد دختران پذیرفته شده در دانشگاه ها نسبت به پسران است. این موضوع از یک وجوه امیدوارکننده است اما از جنبه هایی دیگر چندان مثبت به نظر نمی رسد. با اندک نگاهی به وظایف زن و شوهر از دیدگاه قانون که تامین مسکن و احتیاجات مالی زندگی خانوادگی را از وظایف مرد شمرده و او را مکلف به تهیه آن کرده و در برابر تمرد از آن نیز قوانین تنبیهی خاصی برقرار کرده است و همچنین با نظر به شرایط فیزیولوژی خلقت انسان که کیفیت و کمیت اعضائ و جوارح براساس حکمت بالغه الهی و براساس نیاز و کارکرد هر جنسیت دارد، بخوبی آشکار می شود که به عنوان حکم اولیه و اولویت و جنبه غالبیت ، به عهده کارگزاران حکومت اسلامی است که دیگر شرایط و قوانین مرتبط با اشتغال و فعالیت اجتماعی افراد را سازگار با این واقعیت مهم و سرنوشت ساز و تاثیرگذار در دیگر امور مهم کنند.در بیشتر موارد ارتباط تحصیل با اشتغال یک ارتباط تنگاتنگ و طبیعی به نظر می رسد. 
هدف مهم تحصیل در مراکز آموزش عالی در درجه اول رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است و به دلیل همین پیش فرض در مواردی که تحصیل در برخی رشته ها، اشتغال را به دنبال خویش ندارد، دانشجویان ، مسوولان را به باد انتقاد گرفته و خواهان برنامه ریزی صحیح تری هستند.اما افزایش تعداد دختران شاغل نسبت به پسران - که مسلما با افزایش تعداد دختران فارغ التحصیل رخ خواهد داد- چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات