منوی اصلی
صدها چیز برای فروش
گزارش كارآموزی(1و2) احداث واحد ساختمانی 

 تعداد صفحات49 ص  
 فهرست دارد
 ضمائم -


برای خرید کلیک کنید
**
   بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی كارآموزی:
   اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه 
    حیات نیست .دومین نیازانسان مسكن می باشد ومكانی كه در ان زندگی میكند
    وفرزندانش را بزگ میكند ودر ان به زندگی ادامه می دهد.
   مسكن تنها به ساختمان مسكونی ختم نمیشود بلكه شامل ساختمانهای اموزشی
   ودرمانی واداری نیز میباشد.به همین دلیل تمام ارگانها ونهادها نیازمبرم به
   ساختمان دارند.
     در تاسیس یك ساختمان نیازبه همكاری مهندس عمران ومعماروتكنسین 
   ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران
  مرتبط با تمام رشته هامیباشد.

   برسسی آموخته ها وپیشنهادات:
  اصولا كارهایی راكه برای احداث یك ساختمان صورت میگیرد بسیار گسترده 
  میباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزی نمیتوان تمام كارهای انجام شده
  رادید و از نزدیك لمس كرد.در این مجموعه سعی شده است تاحدودی به بیان  
   مراحل مختلف اجراازقبیل تخریب وآماده سازی زمین وتجهیزكارگاه وساخت
  و اجرای بتن وقالب بندی وآرماتوربندی واجرای سقف تیرچه بلوك پرداخته 
  شود.                                             
       نحوه كرسی چینی یا ساخت پی سنگی:
       روز قبل از اجرای كرسی چینی چند كمپرسی سنگ معدنی(لاشه) و چند 
   كمپرسی ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد.
   پس از اماده شدن ملات سیمان انرا بوسیله فرغون در كنار پی برای شروع
   اجرای پی میاوردند. ملات ماسه وسیمان را به نسبت 1به4 با پیمانه مخلوط
  وبه ان اب دادند.اب دادن به این طریق بود كه مخلوط ماسه وسیمان رابصورت
  دپو در اوردند سپس شروع به ساختن حوضچه كوچكی با این دپو كردند.
   بعد از ان اب را به اندازه كافی وبا نظر مهندس كارگاه درون این حوضچه
   ریختن به این كاردر اصطلاح آبخور كردن میگویند.  سپس دو كارگر شروع    
   به مخلوط كردن ان شدند.
   پس از ساخت ملات ماسه سیمان برای حمل كردن ان به محل از فرغون 
   استفاده شد وبعد ازاوردن ملات به محل ایجاد پی یك نفر كارگر با بیل ملات
  را در پی میریخت و استاد كار بوسیله كمچه ملات را درون پی پخش میكرد
   وسنگهای لاشه را روی ان میچید. از این ملات هم به عنوان بتن مگر وهم
   به عنوان ماده چسباننده بین سنگها استفاده میشد.
   در موقع چیدن سنگها اگر سنگی وجود داشت كه نسبتا بزرگ بود یكی از  
   كارگرهابوسیله پتك اقدام به شكستن انها میكرد واز قطعات كوچكترمعمولا
   استفاده میشد. 
    این كاررادر سرتاسرپی انجام میدادند تااینكه كار بعد از3 روز به پایان رسید.
    استاد كارساختمان با وسیله ای بنام شیلنگ ترازسطح پی ها راترازنمود و
   ریسمان كشی كرد وملات صافی را روی ان كشید.
     بعد از خشك شدن پی ها تا چند روز سطح پی ها را اب میدادند تا ملات  
   سیراب شود وبه مقاومت خوبی برسد ودر این مدت زمان كه سطح پی ها 
   را اب میدادند كار تعطیل بود.                                 

   فهرست مطالب                                                     صفحه 
مقدمه  ***********************                                                            1
       فصل اول                                                             
    بررسی بخشهای مرتبط بابخش كار آموزی                         2
   بررسی آموخته ها و پیشنهادات                                        2
  *****************************************************
   فصل دوم
   تخریب                                                                   3
   رعایت اصول ایمنی در تخریب                                        3
    *****************************************************
  فصل سوم
   تجهیز كارگاه                                                           4
  انبار كردن سیمان                                                       5
  پیاده كردن نقشه                                                          5 
   پی كنی                                                                    6
   كرسی چینی                                                              7
  نحوه كرسی چینی یا ساخت پی سنگی                                  8   
  ******************************************************
   فصل چهارم
   قالب بندی                                                                  9
  انواع قالب از لحاظ جنس                                                  9
   قالب چوبی                                                                 10
  *****************************************************  
 فصل پنجم
  آرماتوربندی                                                                 11
  هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتنی                                  11
   بستن میلگردها به همدیگر                                                   12
    نحوه خم كردن میلگردها                                                    13
  برش میلگردها                                                                 14
  آچار خم كن یا آچار F                                                         14    
  
  نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی                                    15 
  قالب بندی شناژهای افقی و عمودی                                       16
  فاصله نگهدار یا لقمه                                                        17
  قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن                                18
**********************************************************
فصل ششم
  بتن سازی                                                                  19
  حمل بتن                                                                    19
  نسبت های اختلاط                                                         20
  بتن ریزی                                                                   21
  بتن ریزی در هوای گرم                                                   23
  بعضی از مسائلی كه ممكن است در بتن تازه بوجود اید                23
  مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته                                      24     
  تراكم بتن                                                                    25
  نگه داری از بتن                                                            26
  هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقی                                    27
  دیوار چینی                                                                   28
  قالب بندی شناژ های عمودی                                               29
  نحوه پر كردن شنا ژهای عمودی                                          30
  هم سطح كردن دیوار                                                        31
  قالب بندی سقف                                                              32
   حمل ونقل وانبار كردن تیرچه ها                                          34   
  بلوك                                                                            35
  میلگرد های ممان منفی                                                       36
  میلگردهای حرارتی                                                           36
  كلاف عرضی                                                                  37
  قلاب اتصال                                                                    37
  بتون ریزی سقف                                                               38
  افت بتن (انقباض)                                                              39
  عوامل موثر در افت                                                           40
  راههای مقابله با افت                                                           41
  خزش یا وارفتگی                                                              41
  عوامل موثر بر خزش                                                        42
  راههای مقابله با خزش                                                       42
  خستگی در بتن                                                                42
  روشهای مراقبت از بتن سقف                                                43
  شمشه گیری                                                                    44
 كف سازی                                                                       45
  سفید كاری یا كف مال گچ                                                     45
  كشته كشی یا نازك كاری                                                      46


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic