مدیریت منابع انسانی

 تعداد اسلاید226
 ضمائمشکل ، نمودار
 حجم فایل 9.321 مگابایت

برای خرید کلیک کنید
**
برخی از سرعنوان اسلایدهای پاور پوینت :
مدیریت منابع انسانی
نام درس: مدیریت منابع انسانی؛
تعداد واحد درسی: 3 واحد؛
نام منبع درسی: مدیریت منابع انسانی؛
مؤلف: رضا رسولی
تعریف و اهمیت مدیریت منابع انسانی 
رابطه بین نگرش سیستم باز و مدیریت منابع انسانی 
وظایف و مسؤلیتهای مدیریت منابع انسانی 
 عوامل محیطی موثر بر روی مدیریت منابع انسانی
اهداف كلی فصل دوم
تعریف برنامه ریزی منابع انسانی 
دلایل اهمیت منابع انسانی 
عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی
اهداف برنامه ریزی منابع انسانی
فرایند برنامه ریزی منابع انسانی
روشهای پیش بینی تقاضای منابع انسانی
روشهای پیش بینی عرضه منابع انسانی
فصل 3
اهمیت و اهداف تجزیه و تحلیل شغل
عناصر تشکیل دهنده شغل
ویژگی های تحلیل گر شغل
روشها و فنون جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل شغل
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغل
فصل چهارم: فرایندهای کارمند یابی
تعریف کارمندیابی
فرایند کارمندیابی
جایگزین های کارمندیابی
منابع داخلی و خارجی کارمندیابی
بکارگیری موقعیت تخمینی درکارمندیابی
تطبیق برنامه 8 ماده ایی با ویژگی های پرسنل
فصل پنجم: گزینش منابع انسانی
نسبت گزینش
فرایند گزینش
آزمون های گزینش
روایی آزمون
معتبر بودن آزمون
انواع آزمون
مصاحبه و انواع مصاحبه های استخدامی
فصل ششم: آموزش و توسعه منابع انسانیآموزش کارکنان را تعریف کنید
اهمیت و ضرورت و خواص آموزش و توسعه کارکنان را بدانید
مزایای آموزش شغلی را بشناسید
آموزش و یادگیری را توضیح دهید
نظریه های یادگیری را بدانید
مدل نظام آموزشی کارکنان را بدانید
فرآیندآموزش کارکنان را بدانید
نیازهای آموزشی سازمانی را تحلیل کنید.
مراحل برنامه ریزی آموزشی را بدانید
فصل هفتم: مسیر پیشرفت شغلی
مسیر پیشرفت شغلی را تعریف کنید
مراحل مسیر پیشرفت شغلی را توضیح دهید
توسعه مسیر پیشرفت شغلی را بشناسید
مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و دلایل اهمیت آن را بدانید
روند مدلهای مدیریت مسیر شغلی را بدانید
برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی را بشناسید
لنگرگاه های مسیر شغلی را بشناسید
مسیر پیشرفت شغلی انعطاف پذیر را بدانید
فصل هشتم: ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد، فرایند شناسایی، مشاهده، سنجش و بهبود عملکرد انسانی در سازمان ها است.
یک سلسله اقدامات رسمی است، برای بررسی عملکرد کارمند در فاصله زمانی معین و شامل تمامی رفتارهای فرد در ارتباط با کارکرد او در آن دوره زمانی است.
فصل نهم: جبران خدمات کارکنان
پرداخت حق الزحمه عادلانه
فصل یازدهم: توانمند سازی کارکنان
فصل دوازدهم: سازمان های یادگیرنده
فصل سیزدهم: ایمنی و سلامت کارکنان
فصل چهاردهم: تنظیم روابط کار و مذاکرات جمعی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات