طرح آموزشی با موضوع: پرورش صنوبر

این طرح به صورت آموزشی می باشد و برای استفاده باید تغییراتی در رقمهای پرداختی آن صورت بگیرد  

برای خرید کلیک کنید
**
نمونه آنچه در این طرح آمده است 
با توجه به روند افزایش جمعیت و به دنبال آن تلاش در جهت یافتن غذا ، فشار جمعیت در بدست آوردن عرصه تولید تحت عنوان توسعه ، تشدید خواهد شد . بخش عظیمی از فشار ناشی از این جبهه در بین ملل جهان سوم و كشورهای در حال توسعه متوجه منابعی خواهد بود كه دخالت در این منابع ( منابع طبیعی تجدید شونده ) ، حیات بشر را در معرض خطر جدی قرار می دهد .
امروزه در محافل علمی و مجامع دانشگاهی تخریب و غارت این منابع و اثرات تخریبی آن كم و بیش به بحث كشیده شد كه نتایج ، آن هر چند گاهی به مناسبتی در غالب مقاله و نشریه در سطح جهانی منتشر ولی با همه این اوصاف تاكنون جامعهع بشری كه نقش مخرب بودن آن كاملاً روشن شد ، عقب نشینی ننموده و همچنان در هر فرصتی دانسته و ندانسته عرصه حیات را تنگ و تنگ تر خواهد نمود و همچون كرم ابریشم با تنیدن محیط خود ، به حیات خود در این كره خاكی خاتمه می دهد .
با بیان این پیشگفتار و مضافاً با اینكه در دو ، سه دهه اخیر كاهش سطح جنگلهای شمال كشور ( كه تنوع گونه با توجه به موقعیت آن كه شاید از نادرترین عرصه جنگلی در سطح جنگلهای جهان باشد ) از 2/4 میلیون هكتار به 8/1 میلیون هكتار تقلیل آنهم در كشوری كه متوسط بیلان بارندگی سالیانه آن ( حدود 250 میلیمتر ) حدود ـــــ  متوسط بیلان بارندگی در سطح جهانی باشد ( حدود 850 میلیمتر ) فاجعه ای عظیم و مصیبت بزرگ و در عین حال غیر قابل جبران خواهد بود .
مقدمه :
در پیشگفتار بطور اجمال در رابطه با تخریب و غارت منابع طبیعی ( تجدید شونده ) و بصورت خلاصه كاهش قابل ملاحظه سطح جنگل های شمال نظر به اهمیت موضوع اشاره شد ، اما ضرورت دارد كه در این خصوص موضوع تخریب و تجاوز بیشتر به بحث كشیده شود تا اهداف طرح كاملاً واضح و تفهیم گردد .
با استفاده از عكس های هوائی ، در گذشته ای نه چندان دور سطح جنگل های شمال در ایران حدود 4/3 میلیون هكتار برآورد كه در كمتر از نیم قرن حدود 2/1 میلیون هكتار آن غالباً جنگلهای جلگه ای و در ارتفاع پائین قرار داشتند بصورتهای ممكن مورد تخریب و تجاوز قرار گرفتند ( این تخریب و تجاوز در سه دهه اخیر خصوصاً در زمان پیروزی انقلاب شدت گرفت ) و لازم به ذكر است كه در این بخش سازمان جنگلها و مراتع كشور كه خود را متولی حفظ و حراست این منابع خدادادی می داند ، در برخورد با عاملین تخریب و تجاوز و با توجه به حمایت كم و بیش محاكم قضائی ، مأمورین اجرائی سازمان در مهار این تخریب و تجاوز كمتر موفق بوده اند ، بطوریكه در عمل ملاحظه می گردد كه در مجموع چیزی بیشتر از 2/1 هكتار جنگل از بین رفته است كه موضوع از دیدگاه كلی غیر قابل تحمل خواهد بود .
سرانجام با این روند تخریب ، سازمان جنگلها و مراتع كشور با بررسی همه جانبه به این نتیجه رسید كه در نحوه برخورد با متخلفین و متجاوزین تجدید نظر و شیوه ای را اتخاذ نماید كه در آن بقاء جنگل تضمین گردد . یكی از شیوه هائی كه طی چند سال اخیر در چند مورد در سطح جنگلهای شمال كشور بمرحله اجرا در آمد ، كاشت درختان در حاشیه جنگل بوده كه باعث اشتغال افراد و بالا بردن توان اقتصادی روستائیان حاشیه جنگل اصل و اساس قرار گرفت .
طراح با نگرش به مسائل اقتصادی و خصوصاً اجتماعی و با در نظر گرفتن اشتغال و افزایش توان اقتصادی این قشر و مشاركت دادن افراد در بهره وری جنگل در قالب شركت تعاونی جنگل نشینان حفظ و حراست و در نتیجه بقاء جنگل را حتمی می بینید .
اهداف كلی :
در این طرح با توجه به موقعیت مكانی كه از یك طرف در مجاورت دیگر از 4 جهت با اراضی متصرفی كشاورزان احاطه گردیده ، اهداف كلی به ترتیب اهمیت عبارتند از :
1- جلوگیری از تجاوز اهالی به قطعات ملحوظ شده در طرح
2- كمك در تأمین خوراك كارخانه عظیم صنایع چوب و كاغذ مازندران كه اجرای این قبیل طرح ها ضرورتاً در سیاست اجرائی سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دارد .
3- بكارگیری جوانان و مردم بیكار در اجرا كه همان اشتغال حاشیه نشینان جنگل مد نظر می باشد .
4- درآمد ناشی از اجرای طرح كه قابل ملاحظه نیز خواهد بود ، عموماً در جهت اهداف همان سازمان جنگلها و مراتع كشور می باشد ، هزینه خواهد شد .
لذا اجرای طرح های مكمل بعنوان پشتوانه طرح درآینده از ضروریات می باشد طرح در دست مطالعه در غالب طرح اگروفارستری ( كاشت صنوبر ) بوده است .
خلاصه طرح در یك نگاه

ردیف

عنوان

شرح و مبلغ به ریال

1

موضوع طرح

پرورش صنوبر

2

مجری

 

3

محل اجراء

 

4

مساحت اجرای محل

متر و گلخانه متر

 

 

5

سرمایه گذاری

 

 

تسهیلات بانكی درخواستی

 

سرمایه گذاری متقاضی

 

6

هزینه

ثابت

 

جاری(در گردش سالیانه)

 

7

درآمد سالانه

ناخالص(متوسط)

 

خالص (سود متوسط سالیانه)

 

8

نرخ بازده سرمایه گذاری

 

9

دوره برگشت سرمایه

 

10

اشتغالزایی طرح (نفر در روز)

در زمان اجرای طرح      نفر

در زمان بهره برداری        نفر

 

 

12

توضیحات

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic